Onze hoofdactiviteit is het sporten op dinsdagavond, de tijden die hiervoor gereserveerd zijn:

19.00 – 20.00 uur
Groep 1 Links en Groep 1 Rechts

20.00 – 21.00 uur
Groep 2 Links en Groep 2 Rechts

21.00 – 22.00 uur
Groep 3 Links

Clubblad

Ook heeft onze vereniging een eigen clubblad (’t Tikkertje) dit blad komt om de vier maanden uit en wordt dan verspreid onder onze leden en donateurs.

Hartpatiëntenvereniging “Hartentroef” nu ook hartsafe.

Hartentroef is een vereniging van hartpatiënten en biedt hartpatiënten, wanneer ze uitgerevalideerd zijn in het ziekenhuis, de gelegenheid te gaan sporten op een verantwoorde wijze. Leden kunnen elke dinsdagavond in de gymzaal van ‘t Rijks aan de Rijtuigweg te Bergen op Zoom sporten onder begeleiding van bekwame fysiotherapeuten en onder het toeziend oog van EHBO-ers. Om dit sporten zo veilig mogelijk te laten verlopen heeft het bestuur, vooral onder impuls van medisch-adviseur dokter R.Bekker, de afgelopen maanden hard gewerkt om ook vereniging Hartentroef hartsafe te maken En afgelopen dinsdag 30 oktober was het dan zover. Op de wekelijkse sportavond werd bekend gemaakt dat Hartentroef nu ook hartsafe is.

Voorzitter P.Free verwelkomde op deze bijzondere avond de aanwezige leden, de mensen van de sportbegeleiding en de mensen van de EHBO-vereniging Ons Bergen. Een bijzonder welkom was er voor K.Bijl, vice-voorzitter van de EHBO, en M.Franken en D.Widdershoven van ’t Rijks. Om hartsafe te zijn heb je 2 belangrijke zaken nodig. Allereerst mensen die hartreanimatie kunnen toepassen en een AED ( Automatische Externe Defibrillator ) kunnen bedienen. En je hebt een AED apparaat nodig.Voorzitter P.Free nam de gelegenheid te baat om ten overstaan van de leden vice-voorzitter K.Bijl van de EHBO te bedanken voor de goede samenwerking. De EHBO stelt namelijk AED gecertificeerde mensen ter beschikking op de sportavonden. Ook de heren M.Franken en D.Widdershoven van ‘t Rijks werden bedankt voor hun goede samenwerking met Hartentroef. Zij hebben er voor gezorgd dat ’t Rijks zijn AED apparaat ter beschikking stelt op de sportavonden. Als dank werd deze 3 mensen een fles wijn overhandigd door de voorzitter.

Hierna volgde een korte uitleg en een demonstratie betreffende het gebruik van een AED door de EHBO. De oefenpop werd in het midden van de zaal gelegd, door middel van hartmassage werd de pompfunctie van het hart op gang gehouden en doorbeademing werd voor de nodige zuurstof gezorgd. De AED werd vervolgens aangesloten en de gesproken instructies werden toegepast. De leden kregen een “levensechte” situatie voorgeschoteld. Na afloop van deze geslaagde demonstratie vertelde F.Venmans dat door de aanpak van een hartritmestoornis met een AED apparaat de slagingskansen van reanimatie aanzienlijk stijgen.

Aansluitend tekenden voorzitter P.Free en vice-voorzitter K.Bijl een overeenkomst. In deze overeenkomst staan de afspraken die gemaakt zijn tussen Hartentroef en de EHBO-vereniging betreffende het hartsafegebeuren.Tot slot deelde de voorzitter mee dat door deze overeenkomst, het calamiteitenplan en het hittegolfprotocol het bestuur er alles aan gedaan heeft om het sporten bij Hartentroef zo veilig mogelijk te maken. En bedankte alle aanwezigen voor hun belangstelling en inzet.