Vereniging Hartentroef
p/a Laan van Hildernisse – zuid 89
Bergen op Zoom
Nederland

Secretariaat
Telefoon: 06 – 36298371
E-mail: secretariaat@hartentroefboz.nl

Mededeling betreffende contributie betaling

De contributie bedraagt € 9,- Euro per persoon per maand.

Dit bedrag word automatische geïncasseerd via de machtiging die u ons geeft .

Bankrekeningnummer van Hartentroef NL76 RABO 013.49.06. 675 Rabobank Zuidwest-Brabant.

Dit is voor onze penningmeester allemaal beter controleerbaar, en sneller te verwerken.

Als u stopt bij de vereniging, doet onze penningmeester dit via telebankieren regelen.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur Hartentroef