Historie van Hartentroef

Geschiedenis Hartpatiëntenhulp

1939: Ontstaan van Hartheelkunde (voortrekker was dhr. Gross).

1944: Eerste operatie i.v.m. hartklachten bij de mens door dr. Baily.

1954: Eerste open hartoperatie door dr. Lillehei.

Na 1965: begon de studie naar revalidatiemogelijkheden, wat na 1967 schoorvoetend op gang kwam.

December 1967: De eerste harttransplantatie door prof.Barnard in Kaapstad (Groote Schuur).

Zuid-Afrika, na 17 dagen is de patiënt overleden aan longonsteking.

Half 1975: De eerste cardioloog in Bergen op Zoom dr.Uppal.

Medio september 1978 kwamen enkele hartpatiënten met elkaar in gesprek na een operatieve ingreep (meestal nog in het buitenland) of na opname voor een infarct in het ziekenhuis.21 September 1978 werd een werkgroep samengesteld, door de heren Hemelraad en van Oevelen uit Ossendrecht, de heer Kramer uit Wouw, de dames De Mooij en Boschman en de heren van Bragt en Canters uit Bergen op Zoom, de heren Stoetzer en Pals uit Halsteren.Deze besprekingen werden gehouden in Burg. van Hasseltstraat 16 (dependance van het A.B.Gasthuis te Bergen op.Zoom).

Hieruit werd een contactgroep gevormd door de heren Willemse, Canters, van Bragt en Stoetzer en de heer v.d.Leijgraaf namens de Lionsclub afdeling Bergen op Zoom. Er werd met de cardioloog dr. Uppal diverse gesprekken gevoerd. Deze stond in 1978/79 niet te juichen. Hij had vele twijfels t.a.v. veiligheid en deskundigheid binnen zo’n vereniging of clubZijn scepsis was voor de contactgroep aanleiding om extra maatregelen te treffen. Er kwamen fysiotherapeuten met ervaring op hartrevalidatie en ervaren E.H.B.O.-ers met reanimatie- en massage technieken waren elke sportavond aanwezig.De vriendenclub kwam een keer per week bijeen op dinsdagavond. Eerst in de Burg. vanHasseltstraat 16, later in de gym. Zaal van het Rijks (H.B.S.) te Bergen op Zoom, om wat onderlinge contacten te hebben met lotgenoten. Ook werd er wat aan aangepaste sport gedaan onder de vrijwillige begeleiding van de twee fysiotherapeuten Jantje Clijsters en Willy Beirnaert. Laatstgenoemde is momenteel de sportcoördinator over de sportbegeleiders van de zes sportgroepen.Ook zijn er altijd E.H.B.O.-ers bij het sportgebeuren aanwezig, voor deskundige hulp bij eventuele calamiteiten.Deze mensen, getroffen door hartinfarcten en hartkwalen, hadden na revalidatie behoefte aan sociale en maatschappelijke contacten, omdat zij uit het arbeidsproces verwijderd werden ongeacht hun beroep of leeftijd en in vergetelheid kwamen vanwege hun invaliditeit.Ook de partners mochten lid van Hartentroef worden en meesporten ter geruststelling en bezorgdheid om de hartpatiënt.

Op 24 april 1979: Was de oprichtings vergadering van Hartentroef, het contactcentrum voor Hartpatiënten een feit. Er werden 12 leden ingeschreven.

21 januari 1980: Werd de notariële akte opgemaakt door notaris Th. Fikkers onder dossiernummer 1286, met als voorzitter A.J.N. Willemse, secretaris J.H.Canters, penningmeester F.Stoetzer, bestuurslid dhr.Hemelraad en dhr.v.d. Leijgraaf namens de Lionsclub.De eerste algemene ledenvergadering werd gehouden op 28-01-1980. in het verenigingsgebouw ’t Swaentje aan de Blauwe Handstraat te Bergen op Zoom.Het ledenbestand was inmiddels opgelopen naar 29 leden, 12 echtparen en 5 individuele leden en 2 spelbegeleiders voor deze groep.De leden kwamen via de hartrevalidatie van ziekenhuis Lievensberg uit heel de regio West-Brabant en het eiland Tholen.De gelden kwamen uit de contributie van f 7,50 per maand.Ook hebben wij ons aangesloten bij H.I.B (Hart in Beweging), een landelijke stichting van ex-hartpatiënten.Er werden ook reanimatie cursussen georganiseerd.Dit jaar werd de eerste gezellige Jaarafsluiting gehouden in het hoofdgebouw van de Rijksscholengemeenschap.

Het jaar 1981: In dit jaar werd een activiteitencommissie van 3 personen opgericht.De kas werd gespekt door de verkoop van Delfsblauwe wandbordjes (dit was een enorm succes), het organiseren van rikconcoursen, donateursacties en deelname aan Driekamp Halsteren (opbrengst voor Hartentroef f 6500,-)De wandbordjes bestonden uit een collectie van 6 kleine bordjes met verschillende afbeeldingen en 1 groot bord waarop alle afbeeldingen te zien waren. En een houten rekje waar de kleine bordjes op pasten. Ook hebben wij deelgenomen aan sportactiviteiten van andere verenigingen voor Hartpatiënten in het land.Eind december was er dan een bijeenkomst in de aula van ’t Rijks. Onder het genot van een bakje koffie en een hapje werd er een bingo gedraaid en door de liefhebbers kon er ook nog een dansje gemaakt worden.

Het jaar 1982: De eerste algemene ledenvergadering werd gehouden. Het ledenbestand bestond inmiddels uit 57 leden, 7 bestuursleden en 2 spelbegeleiders.We sporten al met drie groepen.Verscheidene leden hebben onderling een bowlingclubje opgericht.Op vrijdagochtend op Familyland in Hoogerheide ging men bowlen met partner en kennissen. Dit gebeurt nu nog steeds. Dit is echter geen activiteit van Hartenroef, maar van de leden zelf. Men betaalt hier een klein bedrag voor.Tweemaal per jaar werd door een lid van de activiteitencommissie een busreis of een bootvistocht georganiseerd tegen een normale vergoeding. Ook dit was geen activiteit van Hartentroef.Deze activiteiten werden wel opgenomen in het clubblad het Tikkertje.

Het jaar 1983: Op vrijdag van 17.00 tot 17.30 uur huurde Hartentroef zwembad Gageldonk af.De Hartentroevers konden met hun partner gaan zwemmen, waarbij ook een zweminstructrice aanwezig was en begeleiding van de EHBO.De kosten waren f 1,50 pp en het zwembad was van september tot en met juni geopend.Ook is er in dit jaar een sociale commissie opgericht. Zij brengen een bezoekje aan zieke leden, gaan naar feestelijke gelegenheden, maar zijn ook aanwezig bij een begrafenis of crematie (dus voor een lach en een traan).

Het jaar 1984: Op 24 april, bij het vijfjarig bestaan van de vereniging, hadden wij ongeveer 100 leden verdeeld over 4 sportgroepen, 9 bestuursleden en 3sportbegeleiders.

Het jaar 1987: In dit jaar kwam het eerste clubblad uit. Gekozen werd voor een toepasselijke naam: ’t Tikkertje.

Het jaar 1989: Op 3 mei hebben wij groots het tienjarig bestaan van de vereniging gevierd in restaurant “de Kloof “te Bergen op Zoom.Met een Brabantse koffietafel, een tonprater, bingo, loterij, een dansje en een zeer gezellig samenzijn hebben 160 personen (120 leden, 20 partners en 20 genodigden) de avond doorgebracht.

Het jaar 1991: Het bestuur heeft helaas moeten besluiten om de contributie te verhogen van f 7,50 naar f 10,- per maand.

Het jaar 1994: Momenteel hebben we 135 leden, 7 bestuursleden en 5 spelbegeleiders. We sporten met zes groepen.

Het jaar 1997: Op 20 oktober was er een extra ledenvergadering, omdat er 2 bestuursleden aftraden.Als er dan geen leden waren die zich beschikbaar stelden, kon het huidige bestuur hun taak niet voortzetten.Dhr H.Goris en P.Adriaansen gaven zich op als bestuurslid.Op 7 juni hebben 12 leden van Hartentroef een volleybal toernooi bijgewoond in Rijswijk.

Het jaar 1998: Het nieuwe bestuur pakt alle activiteiten weer op en de taken zijn onderling vergeven.Voor het eerst werd het eindejaarsfeest gehouden in het Patronaat te Lepelstraat, met muziek van de Testina’s.Op 10 oktober werd een volleybal toernooi bijgewoond in Budel-Schoot.

Het jaar 2000: Dr. Schram van de Lionsclub wordt opgevolgd door Dr. Bekker, deze had al gelijk een verrassing voor de vereniging namelijk een donatie van F 2000,- .Ook werd er mee gedaan aan de Grote Clubactie.Er werd een nieuwe folder ontwikkeld, deze werden bij doktoren en ziekenhuis afgegeven.

Het jaar 2002: Met een groep van 24 leden met een bus naar Heusden – Zolder geweest. We hebben daar op uitnodiging van de Vlaamse federatie voor Hartpatiënten een sportdag bijgewoond. Op deze dag kon er gewandeld en gefietst worden, met als afsluiting een feestbarbecue. Dit was een zeer geslaagde en gezellige dag, maar het weer zat ook mee.

Het jaar 2003: Er werd een website gemaakt, waardoor Hartentroef meer bekendheid in het land kreeg.

Het jaar 2004: Voor het eerst krijgt Hartentroef subsidie van de gemeente Bergen op Zoom. Dit dankzij de medewerking van Dr. Blok en het goede werk van Henk Goris en Paul Adriaansen. Deze subsidie zorgde er voor dat de vereniging hierdoor wat meer financiële ruimte kreeg. Op zaterdag 24 april 2004 is het 25 jarig bestaan van HARTENTROEF zeer groots gevierd in het zalencomplex De Raayberg te Bergen op Zoom, met een gezellige feestmiddag met koud en warm buffet van 15.00 uur t/m 19.00 uur. Door alle leden met partner, genodigden en gasten werd dit jubileum uitbundig gevierd.

Het jaar 2005: Voor het eerst organiseert Hartentroef een sportdag voor hun leden. Deze dag werd gehouden in de vorm van een Zeskamp in de sportzalen van ’t Rijks. De Jaarsluiting werd voor het eerst gehouden in De Raayberg. Op deze avond werden verscheidene jubilarissen gehuldigd, enkele vrijwilligers en de sociale commissie in het zonnetje gezet en de mensen van de EHBO en de sportbegeleiding bedankt voor hun inzet in het afgelopen jaar.

Het jaar 2006: In plaats van een sportdag werd er een sportieve dag georganiseerd. De leden kregen een rondwandeling met gids door de binnenstad van Bergen op Zoom voorgeschoteld. Deze eindigde met een gezellig samenzijn in het Markiezenhof. De Jaarsluiting werd wederom in De Raayberg gehouden. Als extra attractie kwam de tonpraatster Koosje Bakx ons een bezoekje brengen.

Het jaar 2007: Hartentroef wordt hartsafe. In samenwerking met de EHBO Ons Bergen werd er een convenant afgesloten. En er werd door ’t Rijks een AED apparaat in de sportzaal geplaatst.Dit jaar stond de sportieve dag in het teken een rondwandeling nabij de Kraayenberg en de Mattenburgh onder leiding van gidsen. De Jaarsluiting werd gehouden in bowlingcentrum de Praeter te Nieuw-Vossemeer. Tussen het bowlen door werden verscheidene mensen bedankt voor hun inzet van het voorbije jaar.

Het jaar 2008: In maart van dit jaar is onze zeer gewaardeerde secretaris Henk Goris overleden. Na lang discussiëren, een hoorzitting bij de bezwarencommissies en een goed gesprek met enkele ambtenaren is het bestuur in het gelijk gesteld door de gemeente Bergen op Zoom om de subsidieverstrekking voor de vereniging voort te zetten. Ook heeft het bestuur een stichting opgericht (de stichting Vrienden van Hartentroef), die de vereniging Hartentroef eventueel financieel kan ondersteunen. De sportieve dag bestond dit jaar uit een boottocht met de rondvaartboot De Frisia vanuit St.Annaland naar Zierikzee en een gezellig middagje in deze mooie stad. Wegens groot succes koos het bestuur weer voor een avond bowlen tijdens de Jaarsluiting. Deze keer gingen we naar Familyland in Hoogerheide.

Het jaar 2009: Het 30 jarig bestaan van de vereniging wordt grootscheeps gevierd bij Familyland te Hoogerheide. Daar krijgen de leden, vrijwilligers en genodigden een warm en koud buffet aangeboden, maar ook worden er enkele leden gehuldigd die 20 en 25 jaar lid zijn. Momenteel heeft de vereniging ca. 105 sportende leden, die op dinsdagavond actief zijn tussen 19.00 en 22.00 uur, verdeeld over 6 groepen. Deze groepen worden begeleid door 4 fysiotherapeuten. De EHBO Ons Bergen is ook altijd aanwezig voor ondersteuning. Het bestuur bestaat uit 6 mensen, waarvan een medische adviseur. De sociale commissie bestaat uit 2 mensen en wij hebben een aantal vrijwilligers die ondersteunende taken doen. Elk jaar wordt er in december een Jaarsluiting gehouden met een hapje, een drankje en een gezellig samen zijn, met de mogelijkheid tot het maken van een dansje. Deze feestavond wordt zeer goed bezocht door de leden en hun partners.

Het jaar 2014: Op 24 april 2014 bestond de vereniging 35 jaar, de aantal sportende leden was toen nog 70 . het bestuur is op drie plaatsen gewijzigd, te weten een nieuwe secretaris, en twee nieuwe bestuursleden.

Het jaar 2019, op 24 april bestond de vereniging 40 jaar.

Tot slot: Heel de structuur van het ziektebeeld van hartpatiënten is door de jaren heen veranderd. In de ’70-eren ’80-er jaren was de hartpatiënt invalide. Nu is de patiënt, getroffen door een hartinfarct/operatieve ingreep of dotteren, na een revalidatieperiode van 6 tot 9 maanden weer helemaal of gedeeltelijk terug in het arbeidsproces. Wel is de leeftijd in de loop der jaren jonger geworden.

Opgemaakt op 28 – 03- 2009

Het bestuur